Post Image

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Y | Z


A

AMP
AMP (ang. Accelerated Mobile Pages) to technologia, która pod kierownictwem Google upubliczniono w 2016 r. z myślą o zoptymalizowaniu przeglądania stron WWW na urządzeniach mobilnych. Właściciele witryn internetowych mogą ją wdrażać za darmo, głównie w celu poprawienia szybkości ich działania i mniejszego wykorzystania pakietu internetowego. Upraszczając, mechanizm AMP działa na urządzeniach mobilnych i bazuje na sprawniejszym przesyłaniu statycznych danych przy zastosowaniu mechanizmów cache dostarczanych przez Google.
Aukcja Google Ads
Aukcja Google Ads to proces, który ma miejsce podczas każdego wyszukiwania w Google, by określić, które reklamy wyświetlą się w wynikach tego wyszukiwania oraz w jakiej kolejności (lub czy jakakolwiek reklama się wyświetli).
Automatyczne tagowanie
Automatyczne tagowanie to funkcja, która automatycznie dodaje do adresów URL parametry ułatwiające monitorowanie konwersji offline i skuteczności reklam za pomocą programów do śledzenia witryn, np. Google Analytics.

B

Black HAT SEO
Black Hat SEO to praktyka używana do zwiększenia pozycji witryny lub konkretnej podstrony w organicznych wynikach wyszukiwania za pomocą technik, które naruszają warunki korzystania z wyszukiwarki (np. Google).

C

Certyfikat SSL
Certyfikat SSL to protokół sieciowy, który stał się powszechnie przyjętym standardem szyfrowania danych w Internecie. Umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy przeglądarką internetową, a serwerem na którym znajduje się strona internetowa. Zapewnia tym samym poufność wszystkim przesyłanym w obie strony informacjom.
Content marketing
Content marketing, czyli tzw. marketing treści to strategia marketingowa polegająca na regularnym tworzeniu oraz dystrybucji atrakcyjnych i przydatnych treści, które mają za zadanie zainteresować i utrzymać ściśle sprecyzowaną grupę odbiorców, tak aby nakłonić ich do działania (np. zakupu produktów lub usług) przynoszącego zysk.
CPA (Cost Per Acquisition)
Koszt pozyskania (CPA, ang. cost per acquisition) to koszt ściśle określonej akcji (konwersji) na stronie internetowej. Często CPA stanowi model rozliczeń reklamodawcy z wydawcą, gdzie reklamodawca dostaje prowizję za określone działania użytkowników na stronie internetowej np.: sprzedaż, wygenerowanie leada.
CPC (Cost Per Click)
CPC (ang. cost per click) to koszt pojedynczego kliknięcia, czyli pozyskania jednej wizyty na promowanej stronie internetowej. CPC jest jednym z najpopularniejszych skrótów używanych w marketingu internetowym, a konkretniej w płatnych kampaniach reklamowych np. Google Ads.
CPM (Cost Per Mille)
Koszt za tysiąc wyświetleń (CPM, ang. Cost per mille) to bardzo często stosowany model reklamy w marketingu internetowym, który oznacza koszt dotarcia do tysiąca użytkowników lub koszt tysiąca odsłon.
CPV (Cost Per View)
Stawka kosztu obejrzenia (CPV, ang. cost per view) jest kosztem naliczanym za oglądnięcie filmu reklamowego dla kampanii reklamowych Google Ads na YouTube.
CTA (Call To Action)
Wezwanie do działania (CTA, ang. call to action) to określenie opisujące elementy, które mają zmusić użytkownika do podjęcia konkretnego działania (kliknięcia). Mogą to być odnośniki tekstowe lub obrazki tj.: przycisk „ZAMÓW”, „SPRAWDŹ”, „SUBSKRYBUJ”.
CTR (Click Through Rate)
Współczynnik klikalności (CTR, ang. click through rate) to stosunek liczby kliknięć (wejść na stronę) do ilości wyświetleń reklamy.

D

Docelowa strona internetowa (landing page)
Docelowa strona internetowa (landing page) to miejsce, na które kierowany jest odbiorca po kliknięciu w reklamę.
Dopasowania słów kluczowych
Dopasowania słów kluczowych to narzędzia, które pomagają sprawować kontrolę nad tym, które wyszukiwania w Google powodują wyświetlenie reklamy. Można na przykład użyć dopasowania przybliżonego, aby wyświetlać reklamę szerokiemu gronu odbiorców, lub ścisłego, aby skupić się na wybranych grupach klientów.
Dopasowanie do wyrażenia
Dopasowanie do wyrażenia to jeden z typów dopasowania słów kluczowych, które umożliwia wyświetlenie reklamy tylko wtedy, gdy wyszukiwanie przeprowadzane przez użytkownika zawiera dokładne brzmienie słowa kluczowego lub jego zbliżoną odmianę, ewentualnie również inne wyrazy przed nim i po nim.
Dopasowanie przybliżone
Dopasowanie przybliżone to jeden z typów dopasowania słów kluczowych, które pozwala wyświetlać reklamy w wynikach wyszukiwania danego słowa kluczowego lub jego odmiany.
Dopasowanie ścisłe
Dopasowanie ścisłe to jeden z typów dopasowania słów kluczowych, które umożliwia wyświetlanie reklam, tylko w przypadku wyszukiwań konkretnego słowa kluczowego lub jego zbliżonych odmian.
Dopasowanie wykluczające
Dopasowanie wykluczające to jeden z typów dopasowania słów kluczowych, które określa na jakie frazy reklama ma się nie wyświetlać.
Dostosowanie stawek
Dostosowanie stawek to procentowe zwiększenie bądź obniżenie stawek. Pozwala zmieniać częstotliwość wyświetlania reklam w zależności od miejsca, czasu i sposobu wyszukiwania informacji przez użytkowników.
Dynamiczna reklama w wyszukiwarce
Dynamiczna reklama w wyszukiwarce (DSA, ang. Dynamic Search Ads) to reklama wyświetlająca się w wyszukiwarce w formie tekstowej w odpowiedzi na zapytanie użytkownika, ale w odróżnieniu od rozszerzonych reklam tekstowych nie korzysta z list słów kluczowych. Jej treść w dużej mierze generowana jest dynamicznie na podstawie zawartości reklamowanej witryny.
Działania na stronie internetowej
Działania na stronie internetowej to jeden ze sposobów na śledzenie konwersji Google Ads, pozwalający na sprawdzenie, które kliknięcia w reklamę prowadzą do wykonania przez użytkownika określonej czynności w witrynie.


E

eCPC
Strategia ,,Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC)” to strategia ustalania stawek, która dostosowuje koszt kliknięcia (CPC), by zmaksymalizować liczbę lub wartość konwersji. Ulepszony CPC łączy samodzielne określanie stawek ze strategią inteligentnego określania stawek, taką jak docelowy CPA lub docelowy ROAS. Ta strategia zwiększa samodzielnie ustawione stawki w sytuacjach, w których prawdopodobieństwo sprzedaży lub innej konwersji na stronie jest większe, a zmniejsza je, gdy prawdopodobieństwo konwersji jest mniejsze.
edytor Google Ads
Edytor Google Ads to aplikacja, która umożliwia zbiorcze zarządzanie kampaniami reklamowymi Google Ads, także bez dostępu do Internetu (offline).


F

BRAK DEFINICJI
BRAK ODPOWIEDZI


G

Google Ads (Adwords)
Google Ads (wcześniej AdWords) to system reklamowy firmy Google, służący do budowania i zarządzania kampaniami reklamowymi.
Google Analytics
Google Analytics jest znanym narzędziem Google służącym do analizy statystyk ruchu i zachowania użytkowników na stronie internetowej.
Google Maps
Mapy Google, Google Maps to serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi, 360° panoramiczne widoki z poziomu ulic (Street view), natężenie ruchu ulicznego w czasie rzeczywistym, planowanie tras podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem, pieszo lub samolotem.
Google Merchant Center
Google Merchant Center to platforma Google’a, która gromadzi dane produktów oraz najważniejsze informacje o sklepie i marce tak, aby użytkownicy wyszukiwarki poszukujący konkretnych produktów od razu znajdowali najlepsze oferty według ustalonych przez siebie kryteriów.
Google Moja Firma
Google Moja Firma to bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzie do zarządzania wizerunkiem firm i organizacji w Google, w tym w wyszukiwarce i Mapach.
Google Shopping
Kampania produktowa (Google Shopping, Google Zakupy) to jeden z typów kampanii Google Ads umożliwiający promocję konkretnych produktów.
Google Web Designer
Google Web Designer to zaawansowana aplikacja internetowa, w której można projektować i tworzyć reklamy HTML5 oraz inne treści internetowe, używając zintegrowanego interfejsu wizualnego i kodu. Materiały powstają dzięki narzędziom do rysowania, dodawania tekstu i pracy z obiektami 3D w widoku projektu.
Google Zakupy
Kampania produktowa (Google Shopping, Google Zakupy) to jeden z typów kampanii Google Ads umożliwiający promocję konkretnych produktów.
Grupa inteligentnego określania stawek
Grupa inteligentnego określania stawek to grupa strategii, które mają na celu maksymalizację liczby konwersji.
Grupa reklam
Grupa reklam zawiera reklamy o podobnych celach (co najmniej jedną). Możesz ustalić stawkę (czyli cenę) dla wszystkich słów kluczowych, które powodują wyświetlanie reklam należących do danej grupy. Jest to tzw. stawka kosztu kliknięcia (CPC). Możesz też ustalić ceny dla poszczególnych słów kluczowych należących do grupy reklam. Grupy reklam służą do porządkowania reklam według wspólnej tematyki, np. typów produktów lub usług, jakie chcesz reklamować.


H

BRAK DEFINICJI
BRAK ODPOWIEDZI


I

Import danych z innego systemu
Import danych z innego systemu to jeden ze sposobów śledzenia konwersji Google Ads, pozwalający na sprawdzenie, które kliknięcia w reklamę kończą się zrealizowaniem poza siecią czynności określanej jako konwersja.
Instalacje aplikacji i działania w aplikacji
Instalacje aplikacji i działania w aplikacji to jeden ze sposobów śledzenia konwersji Google Ads, pozwalający na sprawdzenie, które reklamy prowadzą do działań, związanych z aplikacjami.
Interfejs Google Ads API (AdWords API)
Interfejs Google Ads API (AdWords API) umożliwia programistom tworzenie narzędzi, które pozwalają na efektywniejsze zarządzanie kampaniami Google Ads, zautomatyzowanie pewnych procesów czy tworzenie niestandardowych raportów.


J

BRAK DEFINICJI
BRAK ODPOWIEDZI


K

Kampania
Kampania to część struktury konta Google Ads w ramach której można tworzyć grupy reklam.
Kampania remarketingowa
Kampania remarketingowa to zaawansowana opcja reklamy w sieci reklamowej/partnerskiej Google. Polega ona na wyświetlaniu reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę klienta kampanii.
Kampania wideo
Kampanie wideo pozwala wyświetlać reklamy wideo niezależnie lub w ramach strumieniowej transmisji wideo w YouTube i w sieci reklamowej Google.
Kampania w sieci reklamowej
Kampania w sieci reklamowej to jeden z typów kampanii Google Ads polegający na wyświetlaniu reklam graficznych w witrynach partnerskich Google.
Kampania w sieci wyszukiwania
Kampania w sieci wyszukiwania to jeden z typów kampanii Google Ads polegający na wyświetlaniu w wyszukiwarce Google płatnych reklam tekstowych.
Keyword Insertion Tool
Keyword Insertion Tool to narzędzie w Google Ads pozwalające w sposób dynamiczny wstawić do tekstu reklamy słowo kluczowe, które spowodowało jej wyświetlenie. Dzięki temu reklama będzie lepiej przyciągać uwagę osoby wyszukującej produkt lub usługę.
Kierowanie demograficzne
Kierowanie demograficzne w Google Ads umożliwia docieranie do konkretnego kręgu potencjalnych klientów, którzy prawdopodobnie należą do wybranych grup demograficznych określonych według wieku, płci, statusu rodzicielskiego czy dochodu gospodarstwa domowego.
Kierowanie reklam
Kierowanie reklam to sposób dotarcia do wybranej grupy docelowej według wybranych kryteriów.
Konto Google
Konto Google to bezpłatne konto dające dostęp do większości naszych usług (np. Google Ads, Gmaila i YouTube) za pomocą tej samej nazwy użytkownika i hasła.
Konwersja
Konwersja jest to określone, oczekiwane działanie wykonane przez odbiorcę, potencjalnego klienta w odpowiedzi na skierowaną do niego kampanię reklamową w Internecie czy działania SEO. Mówimy o konwersji, gdy ktoś wykona ważną dla nas czynność (np. dokona zakupu, wypełni formularz rejestracyjny).
Konwersje modelowane
Konwersje modelowane używają zbiorczych i anonimowych danych do szacowania liczby konwersji, których nie możemy bezpośrednio zmierzyć.


L

Landing page
Docelowa strona internetowa (landing page) to miejsce, na które kierowany jest odbiorca po kliknięciu w reklamę.
Lista remarketingowa
Lista remarketingowa to zbiór danych o użytkownikach witryny lub aplikacji.
Lokalizacja geograficzna
Lokalizacja geograficzna to obszar geograficzny, na którym wyświetlane są reklamy Google Ads.
Lokalne reklamy w wyszukiwarce
Lokalne reklamy w wyszukiwarce to reklamy Google Ads, które wyświetlają się użytkownikom, poszukującym najbliższej firmy oferującej produkty lub usługi.


M

Marketingowy audyt strony internetowej
Marketingowy audyt strony internetowej to specjalna usługa, dzięki której można zweryfikować skuteczność wszystkich dotychczas prowadzonych działań marketingowych konkretnego przedsiębiorstwa.
Menedżer tagów
Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, umożliwiający szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli tagów, w witrynie lub aplikacji mobilnej. Po dodaniu niewielkiego fragmentu kodu Menedżera tagów do projektu można łatwo i bezpiecznie wdrożyć ustawienia analityki i tagów pomiarowych, korzystając z internetowego interfejsu użytkownika.
Model atrybucji
Model atrybucji to reguła (lub zbiór reguł), która pozwala ustawić do której reklamy zostanie wliczona konwersja, jeśli jednemu użytkownikowi wyświetliło się kilka reklam dotyczących tego samego produktu lub usługi.
Modyfikator dopasowania przybliżonego
Modyfikator dopasowania przybliżonego wykorzystuje się w Google Ads do zwiększenia kontroli nad słowami kluczowymi. Pozwala on precyzyjniej kierować ruch na reklamy w porównaniu do dopasowania przybliżonego.


N

Nagłówek reklamy
Nagłówek reklamy to część płatnej reklamy tekstowej, wyświetlanej w sieci wyszukiwania, składający się z dwóch krótkich fraz, opisujących charakter promowanej oferty.
Nakładka reklamowa In-Video
Nakładki reklamowe In-Video w YouTube to reklamy graficzne o wymiarach 480 x 70, które są nakładane u dołu odtwarzacza wideo na stronach odtwarzania filmu w YouTube. Nakładka reklamowa wyświetla się, gdy użytkownik rozpoczyna odtwarzanie filmu.


O

Optymalizacja kampanii
Optymalizacja kampanii to działania, mające na celu poprawę skuteczności kampanii reklamowej i zwiększenia zwrotu z inwestycji.


P

Persona
Persona to archetyp idealnego klienta danej firmy, do którego kierowana jest oferta i do którego powinny być dostosowane działania marketingowe i przekaz marketingowy.
Piksel Facebooka
Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie.
Planer kampanii w sieci reklamowej
Planer kampanii w sieci reklamowej (ang. Display Planner) to bezpłatne narzędzie Google’a, które pomaga lepiej i dokładniej zaplanować kampanię.
Planer słów kluczowych
Planer słów kluczowych (ang. Keyword Planner) to bezpłatne narzędzie Google’a, które pomaga w analizie słów kluczowych używanych w kampaniach w sieci wyszukiwania..
Plik danych
Plik danych to plik z podstawowymi danymi o produktach, promowanych za pomocą kampanii Google Shopping.
Płatna reklama tekstowa
Płatna reklama tekstowa to forma komunikacji marketingowej, której mogą używać reklamodawcy, by promować swoje produkty i usługi w sieci Google.
Pozycjonowanie strony (SEO)
Pozycjonowanie strony (SEO, ang. Search Enginge Optimization) to proces, którego celem jest uzyskanie wysokich pozycji strony w organicznych wynikach wyszukiwania np. w wyszukiwarce Google.
Połączenia telefoniczne
Połączenia telefoniczne to jeden ze sposobów śledzenia konwersji Google Ads, pozwalający na sprawdzenie, które reklamy prowadzą do realizacji połączeń telefonicznych z firmą.


R

Ranking reklamy
Ranking reklamy to wartość, która jest używana do określenia pozycji reklamy lub czy w ogóle dana reklama może zostać wyświetlona. Obliczany jest na podstawie jakości reklamy, kryteriów wyszukiwania, wpływu rozszerzeń i innych formatów reklam.
Reklamy elastyczne
Reklamy elastyczne to reklamy automatycznie dostosowujące swój rozmiar, wygląd i format do wolnego miejsca na reklamę. Ta sama elastyczna reklama może wyświetlić się jako mała reklama tekstowa w jednym miejscu, ale także jako duża reklama graficzna.
Reklama typu ,,Tylko połączenie”
Reklama typu ,,Tylko połączenie” to jeden z rodzajów reklamy tekstowej w Google Ads, zawierająca numer telefonu firmy i wyświetlająca wygodny przycisk połączenia, który umożliwia łatwy kontakt z reklamodawcą.
Reklamy mobilne
Reklamy mobilne to reklamy Google Ads, wyświetlane na urządzeniach mobilnych (telefonach komórkowych oraz tabletach).
Reklamy TrueView In-Stream
Reklamy TrueView In-Stream to jeden z typów kampanii video – reklamy wyświetlane są m.in. w YouTube lub w witrynach i aplikacjach w sieci reklamowej Google.
Reklamy w przerywniku
Reklamy w przerywniku (ang. Bumper Ads) to krótki 6-sekundowy format reklam wideo dostępny w Google Ads, których użytkownik nie może pominąć.
Remarketing
Kampania remarketingowa to zaawansowana opcja reklamy w sieci reklamowej/partnerskiej Google. Polega ona na wyświetlaniu reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę klienta kampanii.
ROAS
ROAS (ang. Return On Advertising Spend) to współczynnik zwrotu nakładów na reklamę pozwalający strategicznie zarządzać stawkami w celu zwiększenia konwersji i przychodów. Wyliczany jest ze wzoru: przychody/koszt * 100%.
ROI
ROI (ang. Return On Investment, zwrot z inwestycji) to wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Pozwala ocenić efektywność podejmowanych działań marketingowych i opłacalność korzystania z reklam.
Rozszerzenia reklamy tekstowej
Rozszerzenia reklamy tekstowej to dodatkowe treści, które publikowane są pod płatną reklamą tekstową w wyszukiwarce.


S

Scenariusz użycia
Scenariusz użycia to informacja, zawierająca rozpisane kroki, które wykonuje dany użytkownik w serwisie internetowym oraz reakcje systemu.
SEM (Search Engine Marketing)
SEM (ang. Search Engine Marketing – marketing w wyszukiwarkach) to grupa działań promocyjnych, tj. przeprowadzanie kampanii linków sponsorowanych, optymalizacja stron internetowych i pozycjonowanie, których celem jest osiągnięcie widoczności danego serwisu czy strony internetowej w wynikach wyszukiwania.
SEO
Pozycjonowanie strony (SEO, ang. Search Enginge Optimization) to proces, którego celem jest uzyskanie wysokich pozycji strony w organicznych wynikach wyszukiwania np. w wyszukiwarce Google.
Sieć reklamowa Google
Sieć reklamowa Google to sieć ponad dwóch milionów stron internetowych, filmów i aplikacji, w których wyświetlane są reklamy Google Ads.
Skrypty Adwords
Skrypty Adwords to narzędzia, służące do automatyzacji prowadzenia kampanii Google Adwords.
Śledzenie konwersji
Śledzenie konwersji to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można dowiedzieć się, co się stało po interakcji klienta z reklamą – czy kupił on produkt, zaprenumerował newsletter, zadzwonił do Twojej firmy lub pobrał aplikację.
Strategia ,,Maksymalizuj liczbę konwersji”
Strategia ,,Maksymalizuj liczbę konwersji” automatycznie ustala stawki tak, aby uzyskać jak najwięcej konwersji dla kampanii w ramach określonego budżetu. Strategia ta korzysta z zaawansowanych systemów uczących się, by automatycznie optymalizować stawki i dopasowywać je w czasie aukcji.
Strategia ustalania stawek
Strategia ustalania stawek to metoda określenia stawki, którą reklamodawca chce ostatecznie zapłacić za kliknięcie.
Strategia vCPM
Strategia vCPM to strategia, która polega na określeniu maksymalnej kwoty, którą reklamodawca zapłaci za 1000 widocznych wyświetleń reklamy w sieci reklamowej Google.
Systemy samouczące się
Systemy samouczące się (systemy uczące, samouczenie się maszyn, ang. machine learning) to systemy oparte na analizie danych przez komputer i wykorzystaniu tych danych do samodoskonalenia się i nabywania wiedzy, niezbędnej do rozwiązania problemu.
Słowo kluczowe
Słowo kluczowe, inaczej: hasło kluczowe, fraza kluczowa to po jej wpisaniu wyszukiwarka dobiera najbardziej odpowiadające strony, których treść odpowiada szukanej frazie. Słowo kluczowe odgrywa istotną rolę w pozycjonowaniu, gdyż to właśnie dzięki niemu w łatwiejszy sposób dotrzesz do klienta.


T

Tag śledzenia konwersji
Tag śledzenia konwersji to fragment kodu, który umieszcza się w kodzie strony internetowej w celu śledzenia konwersji realizowanych w witrynie.
Tekst reklamy
Tekst reklamy to jedna z części reklamy tekstowej, zawierająca szczegóły oferowanych produktów i usług.
Testing A/B
Testing A/B to metoda polegająca na porównaniu co najmniej dwóch różnych wersji reklamy czy strony docelowej w celu sprawdzenia, która z wersji jest skuteczniejsza.
TrueView Discovery
Reklamy wideo TrueView Discovery mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania i na stronach odtwarzania filmów w YouTube zarówno na komputerze, jak i w wersji mobilnej serwisu (m.youtube.com), a także na stronie głównej aplikacji mobilnej. Jednostka reklamowa składa się z miniatury obrazu oraz maksymalnie trzech linii tekstu. Kliknięcie reklamy spowoduje przeniesienie użytkownika na stronę odtwarzania filmu lub stronę kanału w YouTube, by mógł obejrzeć film tam, zamiast odtwarzać go w jednostce reklamowej.


U

Uniwersalna kampania promująca aplikację
Uniwersalna kampania promująca aplikację to jeden z typów kampanii Google Ads pozwalający reklamować aplikacje w wyszukiwarce Google, Google Play, YouTube, Gmailu oraz w innych aplikacjach i witrynach mobilnych w sieci reklamowej.


W

Współczynnik konwersji
Współczynnik konwersji to wyrażany w procentach parametr pokazujący ilość użytkowników, którzy po kliknięciu w reklamę dokonali konwersji, czyli podjęli działanie pożądane przez reklamodawcę tj. rejestracja na stronie, dokonanie zakupu czy wypełnianie formularza kontaktowego.
Współczynnik odrzuceń
Współczynnik odrzuceń (ang. bounce rate) to liczba sesji, w których użytkownicy odwiedzili tylko jedną stronę, podzielona przez ogólną liczbę wszystkich sesji odnotowanych na stronie internetowej.
Wykluczające słowo kluczowe
Typ słowa kluczowego, które zapobiega wyświetleniu reklamy w przypadku wyszukiwania określonego słowa lub wyrażenia. Reklamy nie będą się wyświetlać nikomu, kto wyszuka to wyrażenie. Jest to tak zwane dopasowanie wykluczające.
Wynik jakości
Wynik jakości informuje o ogólnej jakości reklam. Podawany jest w skali od 1 do 10 dla każdego słowa kluczowego na koncie i określa szacowaną jakość reklam i stron docelowych, do których prowadzą poszczególne reklamy.
Wyniki organiczne
Wyniki organiczne (Organic Search) to rezultaty wyszukiwania w przeglądarce internetowej, które mają postać bezpłatnych linków do stron WWW. Wyniki naturalne nie są efektem płatnych form reklamy ani przynależności do programów linków sponsorowanych. Wyniki organiczne zależą przede wszystkim od dopasowania poszczególnych witryn do zapytania internauty.
Wyświetlenia reklamy
Wyświetlenia reklamy to liczba publikacji reklamy. Wyświetlenie jest rejestrowane za każdym razem, gdy reklama pojawia się na stronie wyników wyszukiwania lub w innej witrynie w sieci Google.


Y

Youtube
Youtube to serwis należący do Google, dzięki któremu użytkownicy Internetu mogą w nim bez opłat umieszczać i odtwarzać strumieniowo filmy i muzykę. YouTube umożliwia także ich ocenianie i komentowanie.


Z

Zwrot z inwestycji (ROI)
Zwrot z inwestycji (ROI, ang. Return On Investment) to wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Pozwala ocenić efektywność podejmowanych działań marketingowych i opłacalność korzystania z reklam.